صفحه نخست: لیست قیمت

نرخ مصوب واحد اقامتی هتل آپارتمان 3ستاره
لیست قیمت بهار  با 50% تخفیف

 

شرح آپارتمان

ازتاریخ

 96/07/01لغایت96/07/30

 

                  ازتاریخ

 97/02/14لغایت97/02/11

 97/03/14لغایت99/03/18

آپارتمان 2خوابه

4تخته

 

1/500/000

 

000/2/000

آپارتمان

2خوابه

5تخته

 

000/1/600

 

000/2/200

آپارتمان

2خوابه

6تخته

 

000/1/700

 

000/2/400

اتاق

2 تخته بهارخواب

 

000/1/000

 

000/1/500

 

توضیحات

 

نرخ فوق با صبحانه میباشد